Jamiyatning tasdiqlangan biznes-rejalari

Jamiyatning 2021 yil tasdiqlangan biznes-rejalariga o'zgartirishlar   
Jamiyatning tasdiqlangan biznes-rejalari 2021 yil   
Jamiyatning tasdiqlangan biznes-rejalari 2020 yil   
Jamiyatning tasdiqlangan biznes-rejalari 2019 yil   
Jamiyatning tasdiqlangan biznes-rejalari 2018 yil   
Jamiyatning tasdiqlangan biznes-rejalari 2017 yil   
2017-2021 yillar uchun jamiyatning qisqa muddatli biznes rejalari   
Jamiyatning tasdiqlangan biznes-rejalari 2016 yil   
Jamiyatning tasdiqlangan biznes-rejalariga o'zgartirishlar 2015 yil   
Jamiyatning tasdiqlangan biznes-rejalari 2015 yil