Jamiyat ustavi 

«O'zenergoinjiniring» AKSIYADORLIK JAMIYATI УСТАВИ (Yangi tahrir) 2020 yil
«O'zenergoinjiniring» AKSIYADORLIK JAMIYATI УСТАВИ 2019 йил