Manzilimiz: 100076, Toshkent sh, M/Ashrafiy ko'chasi 1 muyulish, 9uy
Tel:+998 71 2918757 Elektron manzil: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

 

 

 

 

 

Jamiyat tarkibiy tuzilmasi

«O‘ZENERGOINJINIRING»

акциядорлик жамияти акциядорларининг 23.12.2020 йил навбаттан ташқари  умумий йиғилиш баенномаси билан тасдиқланган жамиатнинг ташкилий тузилмаси.

 

            Жамиятнинг умумий йигилиши - ушбу орган орқали акциядор жамиятни бошқаришида уз хуқуқини амалга ошириш имконини берувчи, Жамиятнинг олий органи.

            Тафтиш комиссияси - Жамият акциядорлари умумий йиғилишига хисобот берувчи, Жамият молиявий-хужалик ва хуқуқий фаолияти устидан ички назорат юритувчи орган.

            Кузатув кенгаш – жамият стратегиясини ишлаб чиқилишига, унинг манфаатларини таъминлашга қоратилган, жамият фаолиятини умумий бошқаруви ва назоратини амалга оширилишда маъсул бўлган, бошкарув органи.

            Ички аудит хизмати - текшириш утказиш амалиети воситасида ижро этувчи органи фаолиятини қонунчилик талабларига, жамият устави ва бошқа хужжатларга риоя этишини, хамда бухгалтерлик ва молиявий хисободларда маълумотларини тўлиққонлик ва хақконийлик даражаси таъминланганлигини, хўжалик фаолияти билан боғлиқ бўлган опрацияларни амалга оширишда белгиланган қоида ва жараенларга амал қилиниши, активлар бутлигини таъминланганлигини, жамиятни бошқаришда,  қонунчиликда белгиланган талобларга риоя этиш буйича назорат олиб боради ва бахолайди.

             Бош директор – Жамиятнинг жорий фаолиятини юритувчи ва жамият акциядорлари, хомда кузатув кенгаши томонидан белгиланган стратегияни амалга оширувчи Жамиятнинг  бир шаҳс тимсолида, ижро этивчи орган.

            Техник директор – барча лойиҳалаш ишлар жараёнида раҳбарлик қилади.

            Ихтисодиет, молиявий  ва умумий масалалар буйича директор – Жамиятнинг ишлаб чиқариши, хужалик ва молия-ихтисодий фаолияти бўйича жавобгардир.

Бевосита ишлаб чиқариш ихтисодиети, хисоб-китоб лойихаларни расмийлаштириш ва чиқариш бўлимларга, девонхона, хужалик гурухи ва моддий-техникавий таъминот, фойдаланиш ва транспорт (СМТОЭиТ) хизматига рахбарлик қилади.

            Ҳисобчилик бўлими (бухгалтерия)- амалга оширади:

- молиявий ва солиқлар ҳисоботларини тузиш;

- асосий воситалар, моддий материал бойликлар ҳисоботи (кириши, ҳисоботдан чикарилиши);

- ходимлар билан ҳисобот  (иш ҳақи, командировка ва хоказо);

- дебитор ва кредиторлик ҳисоботлари;

- банк операциялари.

            Ишлаб чикариш иқтисодчилик бўлими- амалга оширади:

- бизнес-режани тузиш;

- иқтисодий кўрсаткичлар мониторинги;

- келишувларни (битимларни) расмийлаштириш;

-ҳизматчилар рўйҳатини тузиш;

-иш хақи фондини тахсимлашини назорат қилиш.

           Девонхона - асосий ҳолатларга мувофик равишда ЕССД (иш юритишнинг ягона Давлат системаси)  асосида иш юритишни ташкил қилади.

            Моддий техник таъминот, эксплуатация ва транспорт  хизмати бошлиги:

- Жаимиятнинг хўжалик фаолиятини бошқаради ва транспорт воситалари билан таъминлайди.

            Модий -техник таъминот ва транспорт хизмати  таркибига қуйидагилар киради:

-транспорт гуруҳи - ҳайдовчилар;

-хўжалик гуруҳи – хўжалик мудираси, боғбон, қоровуллар, дарбон (дворник), фаррошлар:

- моддий-техник таъминот гуруҳи - энергетик-мухандис, алоқа мухандиси, мухандис-қозончи, қозон операторлари - чилангар-сантехник, ишлаб чиқариш омборхонаси бошлиғи, рассом, бўёвчи (маляр), дурадгор;

-тиббий ходимлар- ҳамшира.

           Техник директор ўринбосари (ЭТ ва НС 35-110 kV)

35-110 kV кучланишли электротармоқларни ва нимстанцияларни лойихалаш жараёнида бошқаради.

            Зонавий лойиҳа бош муҳандислари – барча лойиҳалаш комплекси бўйича лойиҳалаш ишларини мувофиқлаштириб туради;

            Истиқболли ривожланиш бўлими - истиқболли буладиган 6-10-35-110 kV электр тармоқларининг ривожланиш схемасини бажаради, 0,4-110 kV тармоқларнинг айрим истеъмолчилари учун  схемаларини тўзади;

             Муҳандислик изланиш бўлимии – муҳандис-геодезик изланшилар ўтказиш, муҳандис-геолог изланишлар (шу жумладан бурғулаш ишлари);

             Электр тармоқлари ва нимстанциялар бўлими - 35-110 kV  ХЛ,  35-110kV КЛ ва 35-110kV НС нимстанцияларини лойиҳалаш ишлари билан шугулланади;

             Қурилиш бўлими – 500-0,4 kV гача ҳаво ва кабель линияларининг қурилиш қисми буйича, 500-0,4 kV ним станцияларининг, турли иншоатларнинг, маъмурий ва яшов биноларининг курилиш қисми бўйича лойиҳа хўжжатларини тайерлаш билан шуғулланади.

            Смета бўлими-хаво ва кабель линиялари, электрстанциялари, дизель электр станциялари маъмурий ва яшов биноларининг лойиҳалари бўйича ресурс – сметалар ишлаб чиқиш билан шуғилланади.

            Илмий-техник маҳсулотлар жамғармаси сектори:техник арихив, техник кутубхона, лоийҳа хонаси- – Жамиятни илмий-техник, иқтисодиет ва стандарт меёрий хўжжатлар билан таъминлайди, ва хўжжатларини ҳисобга олиш ва хужжатларнинг сокланишини назорат қилади.   

             Карталарни сақлаш бўлинмаси -(картографик материалларини соқлаш хонаси-картографик материаллари билан ишлайди).

             АКЛФ – Ўзбекистон Республиаси Фаргона, Андижан, Наманган вилоятларининг лойиҳалари бўйича мухандис-изланиш иш хўжжатларини ишлаб чиқиш билан шуғуланади.

             СКЛФ– Узбекистон Республикаси Самарканд ва Сурҳандарё вилоятларининг 10-6-0,4 kV электр тармоқларни лойиҳалаш бўйича мухандис-изланиш иш хўжжатларини ишлаб чиқиш билан шуғулланади.

             0,4-10kV электр тармоқлари бўлими  – Тошкент шахар ва Узбекистон Республикаси   вилоятларида (Сырдарьё, Жиззак, Кашкадарьё, Хоразм, Бухоро,  Навои, Каракалпакистон Республикаси ва  Ташкент вилоятлари)  истемолчиларни электр билан такъминлаш учун 0.4-6-10kV(ҳаво линиялари 10-0,4 kV, кабел линиялари 10-0,4 kV, ТН-6/0,4 kV и ТН-10,0,4 kV и АИИС КУЭ) электр  тамоқларни лойхалаштириш ишлари билан шуғилланади.

             Қишлок электр тармоқлари бўлими 10-6-0,4 kV қишлоқ электр тармоқларнинг ривожланишини асосий йуналишларини аниқлаш. Сирдарё, Жиззах ва Ташкент вилоятларини   қишлоқ жойларида 10-6-0,4 kV электр тармоқ лоийхаларини  иш лойиха ҳужжатларини  ишлаб чиқади.

             Лойиҳаларни  шакллантириш ва  чикариш бўлими – лойиҳа смета хўжжатларини шакллантириш ва чиқариш ишларини бажаради.

             Ахборот ва коммуникация технологиллари бўлими – замонавий программа таъминлашни қуллаш билан ахборот ва коммуникацион технологияларини шлаб чиқаришга жорий ишлаш билан шуғулланади.

             Техник директор ўрибосари –  техник депортамент бошлиғи -Жамиятнинг  янги соха  фаолияти бўйича   умумий бошқариш.

             Техник депортаменти –ҳодимларни тайёрлаш ва Жамиятнинг  янги соха фаолиятида ишларни ташкил килиш.  

             220-500 kV нимстанцияллар реле ҳимояси ва автоматикаси сектори-- 220-500 kV нимстанцияллар реле ҳимояси ва иккиламчи коммутациясини лойиҳалаш билан шуғулланади.

             220-500 kV тармоқларини аварияга қарши автоматикаси сектори- энерготизимларининг  аварияга қарши автоматикасини лойиҳалаш билан шуғулланади.

 220-500 kV электротехника сектори – 220-500 kV нимстанцияларининг бирламчи коммутацияларини лойиҳалаштиради.

             220-500 kV юқори кучланишли электр узатиш тармоқлари сектори – 220-500 kVетказиб бериш электр линияларни лойихаларини бажаради.

            220-500 kV Архитектура-қурилиш сектори – 220-500 kV НС иншоатларини ва бинолари лойиҳалаш.

            энерготизимларни лойиҳалаш  ва режимларини бошқариш сектори - 500-220 kV электр тармоқлари истиқбол ривожланиш асосларини ишлаб чиқиш,  энерготизимнинг статик ва динамик мустахқамлигини ҳисоботи.

           Иновацион технологияларни тадқиқ қилиш  ва илмий  ишлар сектори:

- энергетика соҳасида, альтернатив манбаларини кўшкан ҳолда; илмий текшириш ва амалий ишларни олиб бориш;

- энерготизимни, электр тармоқларни, линиялар ва нимстанциялар лойиҳалашитириш масалалари бўйича  норматив-техник, методик ва намунавий ҳўжжатларини ишлаб чеқиш.

            Иннвестицион лойихаларни  техник-иқтисодий асослаш ва  маркетининг  сектори- ПТЭР, ПТЭО, ТЭР ва ТЭО инвестицион лойиҳаралини ишлаб чиқиш.

            Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими – булим барча корпоратив муносабатлар қатнишчилари (акциядорлар, кузатув кенгаши аъзолари, ижро органи ва давлат органлари) хуқуқлари ва монфатларига, корпоратив муносабатлар конунчилиги талабларига, бошқа меъёрий-хуқуқий хужжатлар ва жамият ички хужжатлар талобарига риоя этилишини таъминлайди. Юқорида келтирилган барча органлар билан хамкорликда, корпоратив бошқаруви ягона қойда ва стандартларини жорий этишни, корпоратив мосалалари буйича юқорида келтирилган барча органлар ишини давлат органлари билан мувофиклаштиради ва хамкорликни ташкил этади.

            Ҳодимларни бошқариш бўлими – кадрларини танлаш, куйидаги жойлаштириш улар малакасини ошириш, ходимлар бўйича ўрнатилган ҳужжатларини юритиш.

            Маҳсус қисм – махорий иш юритиш.

            Юрисконсульт – жамоа фаолиятида қонунчиликка риоя қилиш ишлари ва унинг қонуний қизиқишларини ҳимоя қилиш.

            Фуқаролар ҳимояси ва мобилизацион тайёргарлик гуруҳи- фуқаролар ҳимояга ва ҳодимларни мобилизцион тайерлаш.

           Сифат назорати, СМТ  ишлари ва стандартларига риоя қилиш бўлими- лойиҳа смета хўжжатларини сифатсиз бажаралишини олдиндан бартараф қилиш ва меёрий хўжжатлар талабларига мослигини етишиш.

            Техника ва ёнгин ҳавфсизлиги бўйича муҳандис – ёнғин хавфсилигини  таъминлаш бўйича назорат, техник  ва ёнгин ҳавфсизлиги  бўйча кириш ва даврий йўриқномалар ўтказиш.

             Илмий-техник кенгаш – Илмий-техник кенгаш, мутаҳасисларни Жамиятнинг илмий-техник саёсатини ишлаб чиқаришда ва   амалга оширишда   иштирок этиш  асосий формаларидан бири. Илмий даражани ва бажараладиган  изланишларни  актуаллиги, уларнинг иновацион  йўналишларини курсатади.

 

 

 

 

 

 

 

© 2019-2022, "O'zenergoinjiniring" Aksiyadorlik jamiyati

Ma'lumotlardan foydalanish shartlari

100076, Toshket sh. M.Ashrafi, 1 muyulish,9 uy
Telefon: (+99891) 291-87-57
Faks: (+99871) 291-87-26
Elektron manzil: uzenergoeng@mail.ru
Маълумотлардан фойдаланилганда www.uzenergoeng.uz га ҳавола кўрсатилиши шарт

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hozir saytda 131 mexmon va foydalanuvchilar yo'q